Macierzyństwo, Piszę

Nowe standardy opieki okołoporodowej /projekt rozporządzenia z dnia 04.04.2018 r./

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04.04.2018 w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

 

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy projekt standardów opieki okołoporodowej. Najważniejsze zapisy dotyczą oceny ryzyka objawów depresji u matki, zniesienie obowiązkowej hospitalizacji ciężarnych po 41 tygodniu ciąży, ochrona kobiety przed nadmierną medykalizacją podczas porodu oraz promowanie działań sprzyjających prawidłowej laktacji i karmieniu piersią.

Standardy opieki okołoporodowej powstały, aby zapewnić najlepszy z możliwych stan opieki nad matką i noworodkiem oraz określają postępowanie personelu medycznego podczas trwania ciąży, porodu i połogu.

Resort zdrowia położył duży nacisk na identyfikowanie objawów depresji u kobiet w ciąży i po porodzie. Jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę zatrważające dane statystyczne, z których wynika, że 1 na 10 kobiet cierpiała na depresję poporodową. Ocena ryzyka będzie prowadzona trzykrotnie – po raz pierwszy w I trymestrze ciąży, na miesiąc przed porodem i miesiąc po urodzeniu dziecka.

Kolejny zapis to zwrócenie uwagi na edukację ciężarnych, teoretyczne i praktyczne przygotowanie jej do rodzicielstwa, a także promowanie działań sprzyjających prawidłowej laktacji oraz karmieniu piersią. Za przekazywanie ujednoliconych treści w ramach edukacji przedporodowej ma odpowiadać położna. Ministerstwo Zdrowia zasadność tego przepisu opiera na korzyściach płynących we właściwym przygotowaniu kobiety do porodu, łagodzeniem niepokoju, co znacząco ma przełożyć się na zmniejszenie liczby przedwczesnych porodów oraz obniżenie wskaźnika umieralności okołoporodowej. W zakresie karmienia noworodka istotnym zapisem jest zapewnienie każdej matce, która tego potrzebuje, sprzętu do odciągania mleka kobiecego, a także zalecenia, aby w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych podawać mleko z banku mleka kobiecego. Nie od dziś wiadomo, że oswojenie lęku przed porodem i kamienie piersią ma zbawienny wpływ na dobrostan zarówno matki, jak i dziecka.

Projekt standardu podkreśla również fakt dążenia do ochrony kobiety przed nadmierną medykalizacją podczas porodu, a więc minimalizowania interwencji medycznych takich jak cięcie cesarskie, podawanie oksytocyny czy nacięcie krocza. Także zniesienie obowiązkowej hospitalizacji zdrowych ciężarnych po 41 tygodniu ciąży jest krokiem ku zmniejszeniu nadmiernej ingerencji w przebieg porodu fizjologicznego.

Nowe rozporządzenie wprowadza ponadto większą samodzielność położnych w opiece nad kobietą i dzieckiem, daje możliwość wcześniejszego zapoznania się przyszłej matki z miejscem porodu, informowania kobiety jeszcze w czasie ciąży o metodach łagodzenia bólu porodowego. Doprecyzowano także czas badania noworodka, tak aby umożliwić nieprzerwany dwugodzinny kontakt „skóra do skóry”, natomiast po powrocie do domu położna środowiskowa musi odwiedzić matkę i dziecko co najmniej 4 razy.

Dodatkowa część standardu zastała poświęcona postępowaniu w przypadku tzw. sytuacji szczególnych, np. poronienie, urodzenia martwego lub ciężko chorego dziecka. Nowe przepisy obligują personel szpitala do informowania pacjentki o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej oraz dalszej pomocy w ramach opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem.

Rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Obecnie obowiązujące standardy utrzymane zostaną do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

• • •
Opracowano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04.04.2018 r.

 

Share Tweet Pin It +1
Poprzedni WpisAKTUALNOŚCI 2017/2018
Następny WpisMatki w obronie prof. Dębskiego i jego zespołu lekarzy